male logo galerii...
Ty42


Ty42-107 z rybnickiej szopy na paradzie parowozów na stacji Warszawa Główna (obchody 150-ciu lat kolei na ziemiach polskich).
Foto & skan: Paweł Kamiński (1995.06.14).

menu galerii PKP galeria PKP