male logo galerii...
Ty45


Ty45-379 (z MD Wolsztyn) na paradzie parowozów z okazji obchodów 150-lecia kolei na ziemiach polskich - Warszawa Główna.
Foto & skan: Paweł Kamiński (1995.06.14).

menu galerii PKP galeria PKP