Od czasu do czasu na grupie dyskusyjnej pl.misc.kolej pojawiają się mniej lub bardziej zwariowane pomysły sygnałów i wskaźników. Kilka z tych pomysłów prezentuję poniżej.


Sygnał TbMk
Oznacza wagon i przedział, w którym znajdują się Miłośnicy Kolei

Dzienny i nocny

Wystawiony przez otwarte okno od strony peronu egzemplarz przepisów E1, R1, sieciowy rozkład jazdy, pomarańczowa kamizelka, czapka ewentualnie inny, wcześniej uzgodniony przedmiot związany z koleją

  1. Sygnał TbMk podaje podczas wjazdu pociągu na stację (przystanek) Miłośnik Kolei jadący tym pociągiem w celu poinformowania innych Miłośników Kolei oczekujących na peronie, z którymi ma się spotkać, o miejscu znajdowania się go w pociągu i przedziale.
  2. W przypadku jazdy pociągiem, w którym nie można otworzyć okna celem podania sygnału TbMk (wagony z klimatyzacją oraz większość EZT) należy udać się do drzwi i po ich otworzeniu podać sygnał.
  3. W przypadku jazdy pociągiem z miejscami rezerwowanymi można podać Miłośnikom Kolei oczekującym numer wagonu i numer miejsca. Podanie sygnału TbMk nie jest wówczas wymagane.
  4. Jeżeli Miłośnik Kolei jadący i oczekujący na pociąg posiadają środki łączności (tel. komórkowy) to przybliżoną informację o położeniu w pociągu (przód, środek, koniec) podaje się przez te środki a po zatrzymaniu pociągu na stacji podaje się uproszczony sygnał TbMk - przyłożenie przedmiotu wymienionego w opisie do szyby bez otwierania okna.
  5. Sygnał TbMk w nocy powinien byś podawany latarką lub przedmiotem odblaskowym (kamizelka).

Wskaźnik W6mr
Oznacza, że w promieniu 10m od wskaźnika należy spodziewać się mrówek, os itp. owadów.

Trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem, a na niej wyobrażenie mrówki w masce przeciwgazowej

  1. Wskaźnik W6mr jest stosowany dla ostrzeżenia Miłośników Kolei, że w pobliżu wskaźnika znajduje się gniazdo mrówek, ew. innych owadów gryzących lub żądlących..
  2. Wskaźnik W6mr ustawia się tylko w przypadku nocowania lub dłuższego postoju grupy MK w terenie, w przypadku natrafienia na mrowisko, gniazdo os itp, w pobliżu gniazda ww. owadów. Należy unikać przy tym niszczenia tych gniazd w czasie ustawiania i usuwania wskaźnika.