Charakterystyka ogólna.

Lokomotywa EU07 jest lokomotywą uniwersalną, przygotowaną do pełnienia zadań trakcyjnych zarówno w ruchu pasażerskim jak i towarowym. Są one przystosowane do trakcji ukrotnionej, to znaczy w uzasadnionych przypadkach  do pracy pociągowej może być zatrudnionych kilka sprzężonych lokomotyw. Sterowanie wszystkich obwodów odbywa się z kabiny maszynisty czołowej lokomotywy za pomoc przewodów ukrotnionego sterowania (o ile nie zginęły :))

Uniwersalność lokomotywy osiągnięto dzięki zastosowaniu nowoczesnych (jak na swoje lata) silników trakcyjnych, z dużym stopniem bocznikowania wzbudzenia biegunów głównych wynoszącym do 22,5%. W celu kompensacji oddziaływania twornika przy tak głębokim bocznikowaniu zastosowano w tych silnikach, oprócz biegunów zwrotnych, także uzwojenie kompensacyne.

Właściwości trakcyjne lokomotywy umożliwiają prowadzenie pociągów pasażerskich o ciężarze 650 T po torze poziomym z prędkością 125 km/h i rezerwą siły przyspieszającej 0,96 kG/T. W ruchu towarowym lokomotywa może prowadzić pociąg o ciężarze 2000 T z prędkością 70 km/h po torze poziomym.

W części mechanicznej, w celu uproszczenia zabiegów konserwacyjnych konstruktorzy ograniczyli do niezbędnego minimum liczbę pnuktów wymagających smarowania przez wyeliminowanie powierzchni ciernych i zastąpienie ich złączmi guma-metal, w których wzajemne przemieszczenie się części metalowych odbywa się dzięki odkształceniu wkładki gumowej. Rozwiązanie takie ma następujące zalety:

Złącza guma-metal nie wymagają żadnego smarowania, co umożliwia zmniejszenie liczby zabiegów dotyczących utrzymania lokomotywy. Tego rodzaju połóczenia zastosowano m.in. w konstrukcji czopa skrętu, prowadnikach kadłubów łożysk osiowych, w cięgłach trakcyjnych przenoszących siłę pociągową wózka na belkę bujakową, jako elementy elastyczne sprzęgła Alsthoma, które przenosi moment napędowy silnika na zestaw kołowy, jako amortyzator haka cięgłowego.

Oprócz silników z dużym stopniem bocznikowania w układzie elektrycznym zastosowanonastępujące oryginalne rozwiązania:

Jeśi jazda odbywa się trakcją ukrotnioną, to przekaźniki samoczynnego rozruchu zostają automatycznie nastawione na wymagany prąd rozruchowy, bez możliwości dodatkowej regulacji. Zapewnia to równomierny podział obciążenia między ciągnące lokomotywy.
| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |

 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< WsteczNa góręDalej >>
Wszelkie uwagi odnośnie serwera prześlij TUTAJ. stat4u Ostatnia aktualizacja tej strony: