Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do istnienia tych stron bądź ich wzbogacenia. Pozwolę sobie ich wymienić w kolejności alfabetycznej:

Ryszard Boduszek
Jerzy Danielak
Jakub Halor
Rafał Firląg
Wiesław Firląg
Roman Garbacik
Stanisław Jasiński
Paweł Korcz
Zbigniew Ławrynowicz
Andrzej Massel
Jan Jakub Remisiewicz
Piotr Staszewski
Jarosław Dominik Stawarz
Stanisław Sławiński
Krzysztof Sosnowski
Tomasz Wach

WSZYSTKIM ZA OKAZANĄ POMOC DZIĘKUJĘ - Jacek Raczkowski, Toruń