Kolej w rysunkach Mariusza Plewki

Od autora:

Rysując te prace korzystałem z różnorodnych zdjęć, publikacji zamieszczonych w czasopismach, książkach, oraz ze zdjęć prywatnych. Widząc piękne ujęcia interesujących mnie obiektów nie raz trudno mi było oprzeć się i nie przelać ołówkiem na papier w takiej postaci, w jakiej były przedstawione. Druga sprawa - nie zawsze jestem w stanie odnaleźć "źródło" mojego rysunku.
Mam nadzieję, iż postępowaniem swym nie naruszam szeroko pojętych praw autorskich. Niniejszym proszę wszystkich autorów "przerysowanych" dzieł o wyrozumiałość, wszelkie zaś spory chciałbym załatwić na drodze polubownej, nie zaś na sali sądowej ;-)

Mariusz Plewka, Rybnik, marzec 2002

Autor rysunków na autorskiej wystawie w Chełmży


Parowozy Motywy kolejowe

Lokomotywy spalinowe Wagony spalinowe i autobusy szynowe

Lokomotywy elektryczne Elektryczne zespoły trakcyjne

Tego jeszcze nie widzieliście...    

Autorem wszystkich zamieszczonych tu rysunków jest Mariusz Plewka:  maplewa@interia.pl
Zebrał do kupy i poukładał - Michał Kawecki: 
michalkw@poczta.onet.pl

  Jesteś tu gościem od 4 marca 2002 r.

Ostatnia aktualizacja 13.03.2003

Polecamy także stronę Jarka Stawarza z kolejowymi rysunkami Mariusza: http://www.kolej.pl/~jareks/mp/index.html
oraz stronę z innymi jego rysunkami:
http://www.republika.pl/puhdys/foto1sam.html


Strona umieszczona jest na Serwerze Miłośników Transportu Szynowego KOLEJ.pl