DWORCE I LINIE KOLEJOWE W POLSCE
O serwerze KOLEJ.PL
DZISIAJ|JUTRO|WCZORAJ|GALERIE|FORUM|FAQ|TABOR|INFRASTRUKTURA|MODELARSTWO|SOFTWARE|LINKI| Przewodnik po KOLEJ.PL
WsteczDalej

INFRASTRUKTURAPODKŁADY KOLEJOWE
Podkłady kolejowe

Zadaniem podkładów jest przejęcie nacisków kół na szyny i przeniesienie ich na warste podsypki oraz utrzymanie właściwej szerokości toru.
Podkład oparty jest na warstwie podsypki. Pod naciskiem kół pojazdów podkład pracuje na zginanie, a w miejscach ułożenia podkładek - na ściskanie. Najwieksze momenty zginające wystepują w przekroju pod szyną i dlatego najsilniejsze podbicie podkładu podsypką powinno być dokonane pod szynami i po obu stronach, z wyjątkiem środkowej części podkładu długości 50 cm, która powinna pozostawać bez podbicia.

Odległości między osiami podkładów w torze zależą w szczególności od nacisku osi, typu szyn i ich dlugości, rodzaju podkładów oraz znaczenia torów. Odległości te wahają się najczęściej w granicach 655 - 578 mm przy liczbie 1566 - 1733 sztuk podkładów na 1 km toru.

Na PKP są stosowane podkłady drewniane, stalowe i betonowe.

Podkłady drewniane wykonane są z drewna miękkiego (sosna) lub twardego (buk i dąb). Dla przedłużenia okresu pracy podkładów w torze są one poddawane nasycaniu środkami przeciwgnilnymi oraz innym zabiegom. Zasadniczym środkiem impregnacyjnym jest olej kreozotowy. Przed nasyceniem należy w podkładach nawiercić otwory na wkręty.
Podkłady w przekroju poprzecznym mają kształt belkowy lub obły. Każdy z tych rodzajów dzieli się na typy.

Typy podkładów drewnianych

TypWymiary [mm] Długość
[cm]
abh
IB260160150260
IIB240160150260
IIO240160150260
IIIB240160140250
III0240160140250
IV0220160140250

Masa podkładów drewnianych wynosi 70 - 75 kg.
Pod złączami szynowymi układa się podkłady podzłączowe, powstające z połączenia śrubami dwóch podkładów pojedyńczych.

Podkłady stalowe mają przekrój w kształcie odwróconego koryta, z końcami zgiętymi ku dołowi. Wymiary podkładów są zbliżone do wymiarów podkładów drewnianych. Masa podkładów stalowych wynosi 60 - 80 kg. Nowych podkładów stalowych dla PKP nie produkuje się.

Najlepszym sposobem przytwierdzenia szyny do podkładu stalowego jest przymocowanie jej śrubami stopowymi, łapkami i pierścieniami sprężystymi do podkładki żebrowej, przyspawanej do podkładu.

Podkłady betonowe ze względu na kształt dzielą się na: podkłady blokowe, podkłady belkowe i płyty betonowe, a ze względu na sposób zbrojenia - na żelbetowe i strunobetonowe.

Beton nie zbrojony z uwagi na kruchość i niską wytrzymałość na rozciąganie nie nadaje się jako materiał konstrukcyjny na podkłady kolejowe. Z tego powodu stosuje się zbrojenie betonu, które zwiększa jego wytrzymałość, lecz w mniejszym stopniu podwyższa odporność na powstawanie rys i pęknięć.

Zastosowanie jako podkładu dwóch krótkich u wysokich bloków połączonych sztywnym stalowym łącznikiem zwiększa wybitnie jego wytrzymałość i zmniejsza naprężenia rozciągające przy zginaniu.
Przykładem podkładu blokowego (żelbetowego) jest podkład typu Bl-3.
Zwiększenie odporności betonu na rysy można uzyskać przez wprowadzenie wstepnego sprężania betonu, co zastosowano przy produkcji podkładów strunobetonowych.

Podkłady strunobetonowe z betonu sprężonego - w czasie wykonywania podkładu stalowe struny stanowiące zbrojenie poddawane są określonemu naciągowi, następuje potem silne związanie betonu ze zbrojeniem, a po stwardnieniu betonu i zwolnieniu naciągu strun uzyskuje się sprężenie betonu. Podkłady te maja kształt belkowy.
Aktualnie w torach sieci PKP stosowane są podkłady strunobetonowe typu INBK-3, INBK-4, INBK-7, INBK-8, PBS1, BS65 i BS66.

Typy podkładów betonowych

Rodzaj podkładuTypWymiary [cm]Masa
[kg]
długośćszerokość
żelbetowyBl-322430,0210
strunobetonowyINBK-325026,5225
strunobetonowyINBK-423028,6215
strunobetonowyINBK-725030,0250
strunobetonowyINBK-825028,6240
strunobetonowyBS6524026,8250
strunobetonowyBS6622735,0265

Podkłady betonowe mają w części podszynowej pochylenie 1:20 lub 1:40 ku osi toru i w związku z tym stosuje się do nich podkładki żebrowe o stałej grubości. W celu przytwierdzenia szyny do podkładu betonowego zakłada się w nim dyble do wkrętów. Dyble wykonane są z drewna twardego nasyconego olejem kreozotowym lub z tworzyw sztucznych. Dla uzyskania stałego docisku szyny do podkładu stosuje się przekładki amortyzacyjne między podkładem a podkładką podszynową, a pod wkręty zakłada się pierścienie sprężyste podwójne. Stosowane są również inne sposoby przytwierdzania szyn do podkładów betonowych.
W torze z podkładami betonowymi jako podkłady podzłączowe stosuje się wyłącznie podkłady drewniane.


 
 


| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |
 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< WsteczNa góręStrona główna działuDalej >>
Wszelkie uwagi odnośnie WWW KOLEJ.pl prześlij TUTAJ. Ostatnia aktualizacja: 22.02.2000