DWORCE I LINIE KOLEJOWE W POLSCE
O serwerze KOLEJ.PL
DZISIAJ|JUTRO|WCZORAJ|GALERIE|FORUM|FAQ|TABOR|INFRASTRUKTURA|MODELARSTWO|SOFTWARE|LINKI| Przewodnik po KOLEJ.PL
WsteczDalej
INFRASTRUKTURAPODSYPKA
Podsypka kolejowa

Zadaniem podsypki jest przeniesienie nacisków przekazywanych przez podkłady na podtorze oraz zapewnienie stabilności rusztu torowego w płaszczyźnie poziomej, uniemożliwiające przemieszczenia podłużne i poprzeczne podkładów. Ponadto podsypka spełnia ważną rolę odwodnienia nawierzchni. Torowisko w przekroju poprzecznym ma 4% pochylenia dla szybkiego odprowadzenia wody powierzchniowej, ograniczając przenikanie jej w podtorze.

Podsypka jest wykonywana przez kruszenie twardych skał typu: bazalt, granit, sjenit i dolomit (skały odporne na ściskanie 100 - 140 MPa). Tłuczeń ten odporny jest na uderzanie przy podbijaniu podkładów, wykazuje dużą wytrzymałość na ścieranie. Stosuje się podsypkę o uziarnieniu 20/60 mm lub 30/60 mm. W torach o małym obciążeniu dopuszcza się stosowanie żwiru, żużla i klińca jako materiału podsypkowego.

  • Tłuczeń wyrabiany jest z twardych skał naturalnych. ziarna tłucznia o ostrych krawędziach powinny mieć wymiary 20-63 mm. dzięki szorstkości i ostrym krawędziom ziarna wzajemnie się zazębiają i dlatego tłuczeń nadaje się doskonale do podbijania podkładów.
  • Żużel wielkopiecowy bez zawartości siarki, o wymiarach ziaren 20-63 mm ma gorsze właściwości od podsypki tłuczniowej.
  • Żwir rzeczny lub kopalny ma ziarna o zaokrąglonych krawędziach i wymiarach 5 -63 mm. Spoistosć podsypki żwirowej jest mniejsza niż tłuczniowej. Żwir nie może być używany w torach na podkładach betonowych
  • Pospółka jest anturalną mieszaniną żwiru i piasku, wymiary ziaren żwiru wynoszą do 63 mm, przy czym zawartość ziaren o wymiarach do 2 mm nie powinna przekraczać 55%
  • Kliniec oraz gryz o uziarnieniu 5 - 20 mm powstają przy produkcji tłucznia, przy czym kliniec charakteryzuje się ziarnami blaszkowatymi, a grys - bryłkowatymi.

Grubość warstwy podsypki jest mierzona od spodu podkładów do torowiska lub warstwy ochronnej i zależy od kategorii linii, znaczenia torów oraz rodzaju podkładów. W torach głównych i bocznych na podkładach drewnianych grubość warstwy podsypki przyjmuje się odpowiednio:

  • na liniach magistralnych 30 i 20 cm
  • na liniach pierwszorzędnych 25 i 20 cm
  • na liniach drugorzędnych 20 i 16 cm
  • na liniach znaczenia miejscowego 16 i 13 cm

Przy układaniu torów na podkładach betonowych grubość warstwy podsypki należy w zasadzie zwiększyć o 5 cm. W torach, gdzie normalna grubość warstwy podsypki jest mniejsza niż 20 cm, zwiększoną grubość tej warstwy przyjmuje się nie mniej niż 25 cm. Podsypkę układa się wprost na torowisku lub na warstwie ochronnej (filtracyjnej) grubości 10 - 30 cm, wykonanej z piasku.

Przekrój poprzeczny podsypki jest podany w noramlnych przekrojach poprzecznych podtorza i nawierzchni poszczególnych kategorii linii (Przepisy D1). Profil poprzeczny podsypki zależy od kategorii linii, rodzaju i długości podkładów, rodzaju konstrukcji toru (klasyczny czy bezstykowy), położenia toru na prostej czy w łuku, odstępu między osiami torów oraz urządzeń zrk

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość eliminacji podsypki - na długich mostach gdzie stalowa nawierzchnia kolejowa jest ułożona na mostownicach, w tunelach, gdzie szyny mogą być przytwierdzone do podłoża betonowego nie podlegającego odkształceniom oraz na podłożu gruntowym, gdzie warunki geotechniczne i hydrogeologiczne gwarantuą pełną stabilność podłoża szynowego.


 
 


| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |
 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< WsteczNa góręStrona główna działuDalej >>
Wszelkie uwagi odnośnie WWW KOLEJ.pl prześlij TUTAJ. Ostatnia aktualizacja: 22.02.2000