stacje i przystanki
Podstawowe urządzenia stacji osobowych umożliwiające wypełnianie zadań to:
  • grupa torów peronowych oraz komunikacyjnych
  • grupa torów do obsługi przesyłek pospiesznych przewożonych pociągami pasażerskimi
  • grupa torów postojowych do mycia i obrządzania składów pociągów, w przypadku braku miejsca bezpośrednio w pobliżu stacji osobowej, buduje się oddzielną stację postojową w pewnej odległości od stacji osobowej
  • budynek dworca o odpowiedniej kubaturze dostosowanej do zadań z zakresu obsługi podróżnych
  • perony i dojścia tunelowe do peronów
  • urządzenia techniczno-ruchowe i gospodarcze
  • na stacjach granicznych osobowych o różnych szerokościach torów - splot różnych szerokości torów dla wymiany zestawów kołowych bądź specjalny tor przejściowy dla wózków posiadających możliwość zmiany szerokości toru bez wymiany zestawów kołowych, dodatkowe tory o szerokości kolei sąsiednich dla gromadzenia wymienionych zestawów kołowych, urządzenia do podnoszenia pudeł wagonów
Ostatnia aktualizacja: