stacje kolejowe
Borów Nastawnia dysponująca
  • lokalizacja stacji
  • nawigator kolejowy
  • opis stacji
  • historia stacji
  • schemat torowiska
  • galeria zdjęciowa
  • KIT
  • stare rozkłady jazdy
Borów jest jedną z dwóch stacji na krótkiej linii kolejowej łączącej Jawor z Roztoką. W osadzie znajdują się kamieniołomy, w których pozyskuje się bloki granitowe, przeznaczone do dalszej obróbki. Niegdyś sporą część produkcji stanowił tłuczeń, wykorzystywany jako podsypka na szlakach kolejowych. Z wyrobiska na rampę przeładunkową urobek był przewożony kolejką wąskotorową, skład był tradycyjny dla polskich wąskotorówek przemysłowych, tj. lokomotywa Wls40 (lub WLs50) i kilkanaście/kilkadziesiąt koleb. Obecnie na stacji normalnotorowej wszelki ruch zamarł, natomiast torowisko kolejki przemysłowej jest częściowo rozebrane. Oko cieszy jedynie dość ciekawy i będący w niezłym stanie budynek dworca.
Zdjęcie wykonano 18-go czerwca 2001 r.
oprac: M@tej
Ostatnia aktualizacja: