stacje kolejowe
Sierpc Nastawnia dysponująca
  • lokalizacja stacji
  • nawigator kolejowy
  • opis stacji
  • historia stacji
  • schemat torowiska
  • galeria zdjęciowa
  • KIT
  • stare rozkłady jazdy
Sierpc leży na skrzyżowaniu dwóch linii kolejowych: Toruń Wschodni - Nasielsk oraz Kutno - Brodnica. Obie linie są jednotorowe i niezelektryfikowane. W chwili obecnej ruch pasażerski prowadzony jest wyłącznie na tej pierwszej. Na linii do Brodnicy ruch zamarł niemal całkowicie, natomiast na linii do Płocka panuje dosyć duży ruch towarowy, związany z obsługą tamtejszych zakładów petrochemicznych.
Stacja ma dość ciekawy układ torowy. Patrząc od strony Torunia/Brodnicy najpierw znajduje się tzw. grupa towarowa, a dopiero po przejechaniu jej wjeżdża się na stację osobową. Całość ruchu na stacji jest zawiadywana z trzech nastawni, z czego dwie znajdują się na jej krańcach, natomiast jedna mniej więcej na styku grupy towarowej i stacji osobowej. Czynna jest sygnalizacja kształtowa, w tym także kształtowe tarcze manewrowe.
Entuzjastom żelaznych szlaków stacja Sierpc kojarzy się z jedną ostatnich "Oaz pary". Bowiem jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ruch pasażerski obsługiwały tu parowozy (seria Ol49). Charakterystyczną cechą jest też (a raczej było), że w parowozowni nie było tak typowego urządzenia, jakim jest obrotnica. Parowozy były obracane na tzw. trójkącie. Lecz tętniąca niegdyś życiem lokomotywownia, systematycznie popada w ruinę.
Sierpc będzie też prawdopodobnie jedną z ostatnich ostoi normalnotorowej odmiany lokomotyw serii ST44, popularnie zwanych "gagarinami". Ta jedna z najliczniejszych niegdyś serii lokomotyw na PKP, ze względu na swą paliwo- i olejożerność oraz negatywne oddziaływanie na torowisko, jest od kilku lat sukcesywnie wycofywana ze służby.
Zdjęcie wykonano 26-go maja 2001 r.. Przedstawia budynek dworca stacji osobowej.
oprac: M@tej
Ostatnia aktualizacja: