linie i stacje kolejowe
Węzeł Szczeciński
Autor opracowania: Piotr Falkowski

Niniejsze opracowanie dokumentuje ułożenie torów w węźle szczecińskim, to znaczy na całym obszarze miasta Szczecina oraz w polskiej części lewobrzeża Odry. Zgromadzone informacje obejmują wszystkie odcinki torów, posterunki odgałęźne, stacje i częściowo bocznice na podanym obszarze.
Wszystkie informacje, o ile nie zaznaczono inaczej, są aktualne na chwilę obecną (maj 1999). Ze względu na trwające zmiany pominięto informacje o sygnaturach linii i odcinków oraz o kilometrażowaniu. W pewnych przypadkach pominięto rozwinięcia torów zamkniętych i całkowicie nie używanych.
Jakkolwiek autor ma stałe kontakty z władzami kolejowymi różnych pionow i szczebli, to opanowania obowiązujacej obecnie struktury organizacyjnej nie uważa za konieczne. Dlatego stosowane będą konsekwentnie nazwy jednostek organizacyjnych PKP z 1995 roku. Może to prowadzić do drobnych nieporozumień, ale na pewno wszystkie opisane zakłady zajmują się tym czym dotąd, niezależnie od nazwy.
Informacje tu zawarte zostały zgromadzone w latach 1990-99 i są stale aktualizowane. Autor był osobiście na wszystkich posterunkach. Źrodłem danych sa regulaminy techniczne, schematy i plany, dane (byłej) Pomorskiej DOKP oraz szczegółowe ekspedycje na gruncie. Tam, gdzie informacje okazywały się sprzeczne, przeprowadzano rozmowy z kolejarzami, w celu uzyskania dodatkowych danych o rzeczywistym wykorzystaniu obiektów.

Linie i ich znaczenie
Szczeciński węzeł kolejowy ma istotne znaczenie dla krajowej i międzynarodowej komunikacji szynowej.
W szczególności poprowadzone linie zapewniają stałe połączenia pasażerskie i towarowe dla 400-tysięcznej aglomeracji szczecińskiej, obsługę dojazdową w czterech podstawowych kierunkach: Stargard Szczeciński (65 tys. mieszk. + 25 tys. mieszkających po drodze), Goleniów (30 tys. + 5 tys.), Police (20 tys. + 30 tys.), Gryfino (15 tys. + 5 tys.); następnie obsługę portu szczecińskiego oraz całego przemysłu (m.in. Stocznia Szczecińska, Zakłady Chemiczne Police). Stacja Szczecin Gumieńce jest ważnym punktem granicznym w europejskim ruchu towarowym.

 • Odcinki :
  Stg - SD - SRe - SWs - SG,
  Gr - SPj,
  SRe - SPA - SPB - SPC - SG
  SWs - SWH - STu - ... - Po
  SWs - SGm - St
  Gln - SD
  są dwutorowe.
 • Wszystkie tory szlakowe i stacyjne tory przelotowe sa zelektryfikowane.

 • Opis skrótów poniżej schematu węzła

Ze Szczecina odchodzą nastepujące linie (ilość pociągów podano wg rozkładu 99/00 dla dni roboczych poza sezonem; dla ruchu towarowego wyliczono średnią ilość na dobę):

 • - kier. Stg (linia Poznań-Szczecin)
  - obsługuje 75% ruchu krajowego. W Stargardzie odchodzi linia do Lęborka [Gdyni]; w Krzyżu do Torunia.
  Ruch: IC 2, Ex 4, posp. 40, os. 24, hotel. 6, tow. 64.
 • - kier. Gr (linia Szczecin-Rzepin)
  - łączy Szczecin z resztą Polski zachodniej (Zielona Góra, Jelenia Góra, Wrocław);
  duze znaczenie ma tu ruch dojazdowy.
  Ruch: posp. 4, os. 14, tow. 35.
 • - kier. Ta (linia Szczecin-Angermunde)
  - jest najstarszym połączeniem kolejowym do Szczecina (1843) i łączy go z aglomeracją berlińską.
  Ruch: posp. 6, os. 16, tow. 30.
 • - kier. Grm (linia Szczecin-Passewalk)
  - obsługuje połączenia do północnych Niemiec (Hamburg).
  Ruch: os. 8, tow. 26.
 • - kier. Gln (linia Szczecin-Swinoujście)
  - obsługuje oprócz dużego ruchu pasażerskiego (szczególnie w sezonie) także port w Swinoujściu; w Goleniowie odchodzi linia do Kolobrzegu.
  Ruch: posp. 8, os. 18, hotel. 4, tow. 30.
 • W całości na terenie węzła leży linia Szczecin-Trzebież Szczeciński, obsługująca ruch dojazdowy do Polic i Trzebieży (zamarły zresztą) oraz duży ruch towarowy do Zakładow Chemicznych w Policach oraz m. in. Huty Szczecin, Zakladow Papierniczych Skolwin.
  Ruch: os. 22, tow. 20.

Schemat węzła szczecińskiego


            _=*Tr_ 
            /   \
           B    |
                |
                * NU
                |
                * Db
                |
                * Ja
                |
               /PZ
            [Zakl.]|* 
            [Chem.]|| 
             /   |
          ==PCh=__  |
              \  |
              \ |
               \ |
               \|
               || 
               ||
               ||
                *
               ||
               Po
                | Msc
                \*__
                  \
                   |
                   |\
                   * \
                  Sk B
                   |
                   |
                   | _ B
                   |/ huta
                   *|
                   Sl
                   |
                   ||\
                   Sc \ port
                   || N
                   * 
                   |
                   |
                   * SGo
                   |
                 SZe *\_ B
                   |
                   * SDr
             SLe    /  ____ B
              -*--=SN*=  /    stocznia
             /   \---=SGr=-- B
           SPo *
             |
             ||
             *|
           B __STu
             /|
           _ / |
           / X |
          | / \ |
          |/  \* SPm
         Lo*   \o\
   B B      |SWH /SG===*SG_ 
    \\      |/| //    \
 Grm---St=--===*==--+--/      \
      \SGm \ \ | /      |\
      |/  B \|/       *|Lo
      /    |SWs      ||/ _SPD==-- N
      /    |\       || /
     /     | \      SPC|__ B, N 
    Ta     | B      |||/     [ port ] 
          |       |\/
          |       o|\
           \       || \
           \      || |\
            \     SPB | ==-- N      Gln
            \     /| |//
             \    /|| //          /
           SDz \_____/ \|/          * SZa
              \    o          /
              \   SPA         * SDo
               \   |         /
               \  |\        /|
                \  | \ SRe     / \   SZd
                ---+----------*-SD*======SD---*-- Stg
                  | ___/ SZ /
                  | /     B
                  |/
                 || 
                 SPj
                 |*
                 || 
                 / |
                B | 
                  |

                  Gr
Objaśnienia oznaczeń
     |
 --- ___ | linie kolejowe
     |

 + X    skrzyżowanie z wiaduktem
 = ||   tory stacyjne
 ABc    na linii - nazwy stacji (w miejscu napisu są tory stacyjne)
 ABc    obok linii - nazwy przystanków osobowych lub post. odgał.
 B    bocznice (ważniejsze)
 N    bocznice do nabrzeży portowych
 Lo    lokomotywownie
 *    na szlaku - przystanki osobowe
 *    na stacji - perony
 o    przystanki dla pracowników PKP
Znaczenie skrótów
Kierunki:
Gln Goleniów
Gr Gryfino
Grm Grambów DB
Stg Stargard Szczeciński
Ta Tantów DB

Stacje:
Po Police
PCh Police Chemia Z.Ch. Police
Pz Police Zakład
Sc Szczecin Gocław
SD Szczecin Dąbie
SG Szczecin Główny
SGm Szczecin Gumieńce
SGr Szczecin Grabowo
Sk Szczecin Skolwin
Sl Szczecin Glinki
SN Szczecin Niebuszewo
SPA \
SPB > Szczecin Port Centralny
SPC /
SPj Szczecin Podjuchy
St Stobno
STu Szczecin Turzyn
SWH Szczecin Wzgórze Hetmańskie
Tr Trzebież Szczeciński

Posterunki odgałęźne:
SDz Dziewoklicz
SRe Regalica
SWs Szczecin Wstowo
SZ Szczecin Zdroje

Przystanki osobowe:
Db Dębostrów
Ja Jasienice
NU Niekłonczyca Uniemyśl
Msc Szczecin Mscięcino
SDo Szczecin Dąbie Osiedle
SDr Szczecin Drzętowo
SGo Szczecin Golęcino
SLe Szczecin Łękno
SPm Szczecin Pomorzany
SPo Szczecin Pogodno
SZ Szczecin Zdroje
SZa Szczecin Załom
SZd Szczecin Zdunowo
SZe Szczecin Żelechowo

 

Ostatnia modyfikacja: