Przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych

E1

Na tej stronie podany jest pełny tekst przepisów E1 zgodny z
książkowym wydaniem z 15 sierpnia 1998 roku.
poprawiony zgodnie z Zarządzeniem nr 152 Zarządu PKP
z dnia 7 listopada 2000 r.

Spis treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne (§1)

Rozdział II

Sygnały (§2-14)

Rozdział III

Wskaźniki (§15)

Załącznik 1

Sygnały i wskaźniki, których stosowanie jest dopuszczone na wyznaczonych liniach i stacjach

Załącznik2

Wykaz postanowień przejściowych, które obowiązują do odwołania

Załącznik 3

Przykłady osygnalizowania leżących blisko siebie odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń doraźnie wprowadzonych
oraz
przykłady osygnalizowania odcinków torów, na szlaku jednotorowym, dwutorowym i wielotorowym (przy liczbie torów szlakowych większej niż 2), jak również przy równoległym zbliżeniu więcej niż dwóch torów szlakowych różnych linii kolejowych, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń stałych i doraźnie wprowadzonych